Zachęcamy do skorzystania z naszej wiedzy i wieloletniej praktyki dla wspólnego wypracowania rozwiązań, które wdrożone w Państwa podmiocie podniosą jego rentowność i pomogą swobodnie się rozwijać.
Zarządzanie podmiotem leczniczym Łódź

Zakładanie podmiotu leczniczego, gabinetu lekarskiego Łódź

  • Pomoc w zakładaniu podmiotu leczniczego / rejestracji prywatnego gabinetu
  • Na podstawie upoważnienia jesteśmy w stanie przeprowadzić w Państwa imieniu zasadniczą większość czynności niezbędnych do rozpoczęcia prowadzenia własnego podmiotu leczniczego.

  • Dobór formy prawnej prowadzonej działalności.
  • Podmiot leczniczy można prowadzić w różnych formach prawnych a każda z nich wpływa na formę opodatkowania, sposób prowadzenia księgowości, ma swoje przywileje ale również ograniczenia. Prawidłowy dobór formy prawnej w sposób znaczący przekłada się na zwiększenie dochodowości.

  • Analiza i optymalizacja podatkowa.
  • Nasi doradcy pomogą Państwu wprowadzić właściwą politykę podatkową, zminimalizować ryzyko powstawania zaległości podatkowych oraz uzyskać oszczędności m.in. w obrębie podatku dochodowego.

  • Analiza kosztów prowadzenia działalności.
  • Efektywne gospodarowanie majątkiem decyduje o zdolności przedsiębiorstwa do generowania zysków. Zadaniem analizy jest wykrycie niewykorzystanych możliwości, które pozwolą podnieść kondycję finansową podmiotu.

  • Analiza struktury organizacyjnej.
  • Bieżąca działalność oraz dynamika rozwoju w dużym stopniu uzależniona jest od właściwie dobranej struktury organizacyjnej. Kluczowe jest umiejętne delegowanie obowiązków i odpowiedzialności oraz właściwy dobór kompetentnych pracowników.