Jak zyskać lojalność pacjentów? Jak dbać o wizerunek podmiotu leczniczego? Jak sprawić aby polecano nasze usługi? Jak legalnie promować placówkę?
Marketing dla lekarzy Łódź

Marketing dla lekarzy

  • Doradztwo w zakresie marketingu
  • Oferujemy szczegółowe badanie i analizę runku. Na ich podstawie tworzymy plan marketingowy wyznaczający kierunek i metody działania mające poprawić konkurencyjność Państwa podmiotu.

  • Wizerunku placówki medycznej.
  • Pomożemy Ci zadbać o jednolity wizerunek Twojego podmiotu.

  • Wizerunek lekarza
  • W naszej ocenie promowanie usług medycznych nie może istnieć w oderwaniu od kreowania pozytywnego wizerunku lekarza. Dążymy do zapewnienia jak najlepszego efektu z zachowaniem dbałości o dobre imię lekarza.