Bartłomiej Nowak

Specjalista ds. ochrony danych osobowych

Współzałożyciel i prezes Leximed – spółki świadczącej usługi z zakresu prawa i administracji w medycynie. Specjalista i audytor w zakresie bezpieczeństwa danych z doświadczeniem w branży medycznej. Informatyk i programista. Ukończył wydział Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego oraz studia podyplomowe dotyczące problematyki prawnej ochrony danych osobowych na Wydziale Prawa i Administracji UŁ odbywające się pod patronatem GIODO oraz ABW. Uczęszczał na Menedżerskie Studia Podyplomowe oraz Studia Podyplomowe Zarządzanie Służbą Zdrowia, czego owocem było założenie dwóch podmiotów leczniczych, którymi dotychczas zarządza. Od wielu lat jest związany zawodowo z Okręgową Izbą Lekarską w Łodzi.