Amadeusz Małolepszy

Adwokat

Urodzony w Częstochowie a od 2003 r. związany z Łodzią. W 2008 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Naukowo i zawodowo związany z szeroko rozumianym prawem i postępowaniem karnym. Przygotowuje rozprawę doktorską i prowadzi własną kancelarię adwokacką. Związany z Okręgową Izbą Lekarską w Łodzi, gdzie świadczy pomoc prawną dla lekarzy. W praktyce zawodowej zajmuje się prowadzeniem spraw karnych i cywilnych reprezentując w nich m.in. lekarzy oraz lekarzy dentystów.